AKVARISTIKA: Akvárium s axolotly

Akvárium si obvykle spojujeme s chovem rybiček na rozdíl od terária, kde vodní živel chybí nebo je kombinován se souší (akvaterárium). Přesto lze v akváriích a to dokonce ve společnosti ryb trvale chovat i některé jiné živočichy, kteří se bez souše obejdou.

 

 

 

Příkladem je největší evropský obojživelník žebrovník Waltlův. V přírodě jsou dvě populace, evropská a africká. Menší forma žebrovníka dorůstající 15 cm žije v Alžírsku, Tunisu a Maroku. Žebrovník žijící na Pyrenejském poloostrově dorůstá do 30 cm. V zajetí se dobře množí a u nás je dlouhá léta běžně v akvaristických prodejnách dostupný.

Žebrovník nerad vodu opouští, dokáže v ní žít trvale, takže jej můžeme chovat v akváriu. Jen nesmíme zapomenout vložit na hladinu malý kousek plovoucího dřeva jako ostrůvek. Mnoho akvaristů má žebrovníka ve společné nádrži s akvarijními rybkami. Vhodnými rybkami jsou například různí větší sumci, neboť menší rybičky by žebrovník mohl považovat za potravu. Naopak někteří rybí dravci by se mohli pustit do žebrovníka.

Osvědčil se jejich chov ve společnosti krunýřovců (ancistrusů). Žebrovník v akváriu konzumuje nitěnky, mražené patentky a jiná krmiva pro akvarijní rybky. Nezbytností akvária s žebrovníkem je trvalá filtrace a pravidelná výměna části vody. V případě, že bychom chtěli, aby se nám žebrovníci rozmnožili, je nutné, aby od listopadu do února přezimovali v akváriu při teplotě kolem 8 stupňů Celsia.

 

 

Trvale lze v akváriu chovat žáby drápatky vodní (Xenopus laevis), pocházející z řek a močálů jihozápadní a východní Afriky. Dorůstají něco přes 10 cm a lze je mít společně s rybkami vhodné velikosti. Například drápatku ve velkém akváriu ve společnosti větších ryb. Jinak se to moc nedoporučuje a v akváriu by měly být pouze drápatky. Pro pár žab postačí i menší nádrž kolem 50 litrů. Jsou to dravci, takže přijímají kousky masa, nitěnky a mražené krmivo pro akvarijní rybky.

Vzhledem k velkému apetitu těchto vodních žab je každotýdenní výměna vody nutností. Voda v akváriu by se neměla filtrovat, neboť trvalé proudění drápatky nesnášejí. V noci vydávají drápatky zvláštní zvuky, není to obvyklé žabí kuňkání, je to takový zvláštní „zpěv“, nelze jej popsat, musí se to slyšet. Jen pozor na to, aby nádrž byla dobře zakryta. Akvaristé způsobili zavlečení drápatky vodní do Kalifornie a Arizony, kde se šíří a vytlačuje domácí obojživelníky. Středoevropskou zimu by v přírodě drápatka nepřežila.

 

 

Třetím u nás běžně dostupným živočichem, kterého lze trvale chovat v akváriu, je axolotl mexický (Ambystoma mexicanum). Jistě bude spousta dalších, které lze mít trvale v akváriu, zůstaneme ale u axolotla, s jehož chovem v akváriu mám zkušenosti, o které bych se chtěl se čtenáři podělit.

Axolotl je dost znám, říká se mu „vodní dráček“. Pochází z Mexika, kde původně žil na dvou jezerních lokalitách a v mexických restauracích platil za vybranou pochoutku. Dnes se chytat nesmí, neboť v důsledku znečištění obou jezer se v přírodě dostal na hranici vyhubení. Přestože je to obojživelník, v přírodě běžně nedosahuje dospělosti a trvale zůstává ve stadiu larvy a vodní prostředí nikdy neopouští. Přírodní zabarvení axolotla mexického je šedé až černé. V zajetí byly vyšlechtěny různé varianty, z nichž nejznámější je albinotická.

Nejnápadnější na axolotlovi je plochá široká hlava připomínající pulce a vnější keříčkovité žábry. Neukončení dospívání a trvalé setrvání ve stadiu larvy, v němž se živočich dokáže rozmnožovat, se nazývá neotenie. Pokud bychom chtěli, aby se larvální stadium axolotla proměnilo v dospělého obojživelníka, dá se to dosáhnout dvěma způsoby.

Buď se snižuje hladina vody v nádrži a tak se vyvolá metamorfóza a proměna z larvy v dospělého jedince, nebo – což je na rozdíl od prvního způsobu, který může skončit uhynutím axolotla, snadnější – krmením axolotla čerstvou hovězí štítnou žlázou.

Axolotl, který „nestárne“ a celý život prožije jako larva, je tak symbolem věčného mládí. Axolotl netrpí řadou nemocí, například nemůže mít nádorové onemocnění a dovede úžasnou věc – regenerovat ztracené končetiny.

 

 

Jak jsem „potkal“ axolotly a co z toho vzešlo

V 80. letech jsem často navštěvoval dnes již neexistující akvaristickou prodejnu v centru Ostravy kousek za evangelickým kostelem. V roce 1986 jsem tam poprvé uviděl axolotly. Přírodní formu i tu albinotickou. Byli nádherní. Měli kolem 5 cm, takže byli velmi mladí (do 20 cm dorostou za rok) a nakonec jsem neodolal a po pár dnech si odnesl domů 4 tmavé a 4 albíny.

Měl jsem 8 axolotlů mexických a starost, co s nimi dál. V jednom velkém akváriu jsem choval hejno keříčkovců dvoupásých (Heteropneustes fossilis). V řekách Indie, Nepálu, Bornea a Thajska dorůstají 70 cm, v akváriích maximálně něco přes 30 cm. Vzhledem připomínají úhoře. Konsultoval jsem to předem s vedoucím prodejny, který měl s keříčkovci zkušenosti a ten potvrdil, že by to neměl být problém. Tak šli axolotli ke keříčkovcům, kteří měli asi 15 cm.

V nádrži trvale běžel velký dvouramenný molitanový filtr a osvětlení bylo slabší, protože keříčkovci obvykle přes den žijí v úkrytech a za potravou vyrážejí v noci. Také axolotli dokážou být aktivní zejména v noci. Akvárium bylo zabudované v knihovně. Rostliny by rejdění keříčkovců a axolotlů nepřežily, takže jsem tam měl kromě plovoucích rostlin také rostliny umělé a na dně různé úkryty z lávových kamenů a břidlicových desek.

Svítil jsem odpoledne a večer. Axolotli ve společnosti nahoru a dolů proplouvajících keříčkovců vypadali nádherně. Kdo k nám přišel a šel kolem akvária s axolotly, tak se zastavil a v úžasu zaujatě hleděl na ta neskutečná zjevení za sklem. O axolotlech se toho ještě moc nevědělo a většina lidí je neznala.

Horší to bylo s údržbou akvária. Keříčkovci se s axolotly výborně snášeli a k žádným napadením nedošlo. Pokud jsem ale dal do akvária krmení, keříčkovci vše sežrali a na axolotly nic nezbylo. Potravy určené pro axolotly, což byly kousky masa nařezané na nudličky, si keříčkovci nevšímali, axolotli se ale do naházených kousků masa nepouštěli, byť jim doslova leželo „před nosem“.

Muselo se sejmout víko nádrže a pomocí dlouhé pinzety mávat proužkem masa centimetr před axolotlem. Jen v tom případě axolotl po mase chňapl a spolkl je. Každému axolotlovi jsem musel nabízet sousto zvlášť a krmit je přímo z ruky. Krmilo se dvakrát týdně a občas jsem injekční stříkačkou do proužků masa vpravil různé vitamíny z prodejny Zverimexu.

Jednou jsem zvedl kapotu nádrže, sundal krycí sklo a začal axolotly krmit pinzetou. Keříčkovci se naučili, že je to doba krmení, protože i oni v tu dobu dostávali potravu. Jeden keříčkovec vyrazil k hladině tak rychle, že vyskočil z akvária a dopadl na koberec. Rychle jsem smočil ruku ve vodě, abych jej nebral suchou rukou a vzal jsem ho z podlahy. V ten okamžik jsem ucítil ve dlani prudkou bolest. Keříčkovec se vrátil bez újmy do akvária a já jsem asi půl hodiny ruku necítil. Keříčkovci totiž mají trny s jedem, který může způsobit chvilkové ochrnutí a alergikům přivodit dokonce smrt. Bodnutí velké ryby v přírodě je prý životu nebezpečné, u keříčkovců chovaných v akváriích je to něco jako silnější včelí bodnutí.

Nakonec jsem keříčkovce dal do jiné nádrže, protože údržba akvária s axolotly by je neúměrně rušila. Každý týden jsme velkou hadicí přímo do odpadu vypustili přes 100 litrů vody a napustili vodu čerstvou. V dostupné literatuře toho bylo o axolotlech velmi málo, vždy jen několik řádek a teprve v průběhu chovu axolotlů jsem poznal, že jim svědčí výrazně chladnější voda, než jaká je u většiny akvarijních rybek.

Když v letních měsících vystoupila voda v nádrži na 25 stupňů, axolotlům to příliš nesvědčilo. Při výměně vody teplota klesla na 15 stupňů a to axolotli ožili. Jak pak teplota den co den stoupala, házel jsem do nádrže velké kusy ledu, speciálně pro axolotly připravované v mrazáku. Občas jsem při výměně vody do čerstvé vody přidal malachitovou zeleň jako prevenci proti bakteriálním a plísňovým infekcím. Axolotli jsou v akváriích náchylní k různým zaplísněním kůže nebo opadávání keříčkových žaber.

V akváriu takřka bez rostlin, kde se krmí masem, nejde o biologické rovnováze ani uvažovat, lze jen filtrovat, čistit filtr a často měnit vodu. Malachitová zeleň se v tomto případě zřejmě osvědčila, axolotli netrpěli kožní plísní ani onemocněním žaber. Nikdy jsem ji už pak ve svých akváriích nepoužil. Malachitová zeleň je silný karcinogen a podle toho se s ní musí opatrně manipulovat.

Ideální teplota vody pro axolotly je 15 stupňů Celsia a těch 20 by nikdy překročit neměla. Mimo to je nezbytné v zimních měsících snížit teplotu na 10 – 12 stupňů. Jen v takovém případě lze axolotly rozmnožovat.

Přestože axolotli hlady netrpěli, často se napadali. Několikrát se stalo, že některý z nich přišel o nohu. Ta mu však brzy narostla a nebylo poznat, o kterou končetinu přišel. Pro tuto schopnost regenerace a pro odolnost vůči nádorovým onemocněním jsou axolotli dlouholetým a trvalým předmětem vědeckého výzkumu.

Moji axolotli se dožili věku v rozmezí 10 a 12 let. V literatuře se uvádí jejich délka života až 20 let. Přičítám to tomu, že nikdy v zimních měsících nepřezimovali při nízké teplotě a většinou žili v teplejší vodě, než jaká jim vyhovuje.

 

 

Možná někdo podlehne kouzlu tohoto podivuhodného tvora a pořídí si ho. Na dva axolotly mexické stačí 50 litrové akvárium. Na dno břidlice a kameny, rostliny žádné, případně plovoucí nebo umělé, osvětlení slabší. V nádrži by měl být alespoň obyčejný molitanový filtr poháněný vzduchovacím kompresorem. Výška vodního sloupce do 30 cm, aby se dalo dobře krmit pinzetou, kousky potravy dlouho neležely na dně a neznečišťovaly svým rozkladem vodu, kterou je nutno z větší části jednou týdně vyměnit.

Ideálním místem pro umístění akvária je to, kde je trvale teplota do 20 stupňů a v zimě ještě menší, kolem 10 – 12 stupňů. Nádherně by se v axolotli v zimě vyjímali v místnosti, kde v chladu odpočívají kaktusy, postačí ale nevytápěná chodba nebo jiný prostor v domě, kde je v zimě chladněji než v obývané části. Samozřejmě lze vodu pomocí technického zařízení chladit a mít akvárium s axolotly ve vytápěné místnosti, to je ale velmi nákladné.

 

„Pořiďte si do akvária příšerku za 30 korun“, četl jsem nedávno na jednom serveru, kde se místo „tradičních rybiček“ doporučoval do akvária jako tvor naprosto unikátní „vodní dráček“ axolotl mexický. Proč ne? Nijak zvlášť náročné to není a pozorování tohoto „věčně mladého a nestárnoucího“ tvora, který nikdy nedojde do stádia dospělosti, přinese chovateli mnoho radosti a zajímavých zážitků.

 

 

 

 

Aktualizováno: 27.2.2013 — 18:30

115 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Dobrý den mám doma 2 malé axolotly a chtěla bych se zeptat jak často jim mám dávat najíst prosím odpovězte mi někdo děkuji Benešová

 2. Dobrý den, mám dotaz, jak často krmit mláďata axolotlů. Četla jsem, že se axoloti krmí zhruba po 3 dnech, ale paní od které jsem si je pořídila, mi řekla, že mláďata mám krmit 3x denně. Mám strach, abych je nepřekrmovala. Máte někdo zkušenost? Děkuji

 3. Objevte kouzlo české kuchyně s kuchařem roku 2019/2020 Vojtěchem Petrželou. 4 chodové letní menu s dezertem a neomezenou degustaci dobrého vína.
  Vojtěch Petržela – kapitán národního juniorského týmu Asociace kuchařů a cukrářů ČR a česko-slovenského týmu v carvingu. Stal se absolutním vítězem světového poháru v carvingu, vítězem mistrovství světa ve Stuttgartu (2017), je nositelem dvou zlatých medailí z kuchařské olympiády v Erfurtě (2016), dvojnásobným vítězem Mezinárodních juniorských šampionátů v letech 2017 a 2018 a nositelem titulu Kuchař roku 2019/2020.

  Vojtěch Petržela sestavil letní menu, o němž budete ještě dlouho vyprávět:

  Křupavé těsto s tatarákem z marinovaného mořského vlka s olivami,
  Krém z bílého chřestu s marinovaným chřestem a uzeným lososem,
  Kachní prso se slaninovou marmeládou, křenovou pěnou a řepou,
  Ananasový crumble s pistácií a kokosovým jogurtem.

  Spolu s Vojtěchem Petrželou a jeho citem pro vyvážení ingrediencí se ocitnete blízko gurmánskému nebi. Bude to zkrátka dokonalé! Všechno!

  Cena kurzu zahrnuje:

  ❤️ Skutečně péči lektora a personálu,
  ❤️ Veškeré suroviny, u nichž klademe velký důraz na čerstvost a kvalitu,
  ❤️ Kvalitní víno, exkluzivní čajové směsi, prémiovou kávu a vodu,
  ❤️ Zapůjčení zástěry MegaEvent.eu v průběhu kurzu,
  ❤️ Certifikát o absolvování kurzu
  ❤️ A něco navíc

 4. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, mám doma axolotla a najednou po vyčištění vody mi odmítá potravu(patenty v mražené formě). Nevíte někdo co s ním je? Prosím napište.

 5. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, mám doma axolotla a najednou po vyčištění vody mi odmítá potravu(patenty v mražené formě). Nevíte někdo co s ním je? Prosím napište.

 6. ahoj hrozné bych si chtěla pořídit axolotla
  ale z internetu toho moc o nich nevim a když bych si ho pořídila tak bych chtěla pro nej udělat vše co jde
  nemohl by mi prosím napsat vše co potrebuju mít v akváriu , s čím je krmit ,atd
  platím zlatem

  1. Dobrý den odpovídám že axolotl nemůže být s rybičkami axolotl je totiž masožravec takže by je snědl nebo rybyčky napadali jeho.

  2. Pokud jsou rybičky menší než axolotl mohl by je axolotl sežrat, pokud jsou rybičky větší než axolotl mohli by ho utiskovat a napadat.

  3. Záleží jak velké rybičky jsou, také sejde na tom, že určité rybičky by mohly ublížit i axolotu.

 7. A ještě bych se chtěla zeptat, jakých částí jeho těla by se nemělo dotýkat (jestli mu nevadí sahání na žábry, ocas, co já vím)..

  Díky .)

 8. Ahoj, chci si pořídit axolotla. Když jsem se ptala ve zverimexu, řekli mi že potřebuje jakousi věc na regulaci teploty vody a ještě cosi k tomu. Opravdu tyto věci potřebuju nebo se bez toho dá obejít?

  1. Vzhledem k tomu že axik nutně potřebuje teplotu pod 20 stupně tak ano. Většinou tuto teplotu nelze jen tak snížit v bytě. Za mě ani velké kusy ledu nepomáhali.

 9. dobry den . zatim axolotla nemam ale moc bych si ho chtela poridit jako maleho spoecnika do bytu.
  takze se uz moc tesim az ta chvile prijde.

  1. Zdravím chtěla bych se zeptat zda ještě maté Axolotla a za kolik prosím brala bych 2 albíny děkuji Šabatkova

 10. Dobry den,chtela bych se zeptat kde bych si mohla koupit axolotla
  Bydlim totiz v Liberci a nemuzu nic najit,poradite mi…?

  Dekuju

 11. Dobrý den, dnes jsem si pořídila zatím jednoho Axolotla Mexického a nedaří se mi udržet vodu na stále teplotě 18°C a stoupá mi to na 20°C a tam to i zůstane. Svítila jsem mu akorát teď max. půl hodinky a pak došlo na krmení. Dráček mi snědl 1/4 z rybky, kterými ho krmim a víc nechtěl. Dá se s tím něco dělat? Jak udržet vodu při stále teplotě?

 12. Dobry den chtěla bych se zeptat jestli se exolotli mohou chovat s ktevetkami? Předem děkuji za odpověď.

 13. Dobry den, potřebuji od vás pomoc.Mám 2 axolotly.Asi před týdnem mi začal jeden z nich stoupat k hladině a nemůže se dostat dolu.Když připluje na dno, musí se o něco zaháknout, aby se tam udržel.Vždy mu jde ocas k hladině jako první, a pak se tam všelijak motá a lehá si i bříškem nahoru…mám strach že je to něco vážnějšího…Tak vás prosím o radu.

  1. má v sobě vzduchovou bublinu, pokud je na Vás zvyklý jemně mu proměte tělo bublina by se měla vytlačit a měl by zase plavat dobře :)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

:) :( :D 8) :O ;) ;( (sweat) :| :* :P (blush) :^) |-) |-( (inlove) ]:) (talk) (yawn) (puke) (doh) :@ (wasntme) (party) :S (mm) 8-| :x (wave) (call) (devil) (angel) (envy) (wait) (hug) (makeup) (chuckle) (clap) (think) (bow) (rofl) (whew) (happy) (smirk) (nod) (shake) (punch) (emo) (y) (n) (handshake) (skype) (h) (u) (e) (f) (rain) (sun) (o) (music) (~) (mp) (coffee) (pi) (cash) (flex) (^) (beer) (d) (dance) (ninja) (*) (bat) (cat) (dog) (toivo) (headbang) (bug) (fubar) (swear) (tmi) (heidy) (rose1) (rose2) (cz) (eu)


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN